Atıklarınız beklendiği gibi olgunlaşmaz ise zarar verebilir.

Diposting pada

Birleşik Krallık’ta her yıl 4,3 milyon ton tehlikeli atık üretildiği tahmin edilmektedir. Bu atıkların birincil üreticileri olduklarından, tıbbi kurumlar tehlikeli atıkların kaçmasını önlemek için bir “güvence görevi” izlemelidir.

Atık bertarafının yasal olarak ruhsatlandırılmış biri tarafından ve her atık transferinin yanında resmi bir taşıma formu bulunmasını sağlayarak gerçekleştirilmesini sağlamalıdırlar.

Diş muayenehaneleri, ortodonti bakım evleri, diş muayenehaneleri, cerrahi hastaneler, ilaç firmaları ve güzellik merkezleri gibi klinik ortamlar genellikle Kontrollü ilaçların imhası Tehlikeli olabilecek ayarlar

Klinik atıkların sınıflandırılması, depolanması ve bertarafı ile ilgili katı kurallar vardır. Atığınız doğru yönetilmezse, şirketinize olduğu kadar halk sağlığına, çevrenin korunmasına ve çevreye de zarar verebilir.

Bu, hastalıkların ve enfeksiyonların yayılmasına yol açabilir ve tıbbi atıkların uygunsuz bir şekilde atılmasına ek olarak, 50.000 PS’ye varan ağır bir para cezasına neden olabilir!

Tıbbi atık tam olarak nedir?

Klinik atık, hastalığa ve hatta enfeksiyona duyarlı bir atık türüdür. Klinik atıklar, doktor muayenehaneleri ve diş muayenehaneleri, hastaneler ve diğer pek çok tıbbi tesiste bulunabilir.

Klinik atıklar, ürünlerde bulunan kontaminantları içerdiğinden sağlık sorunlarına neden olabilir.

Çoğu klinik atık, vücut sıvılarına veya farmasötik veya kan ürünlerine maruz kalmış öğelerin yanı sıra toprakla kontamine olmuş insan veya hayvan doku örtüleri, sürüntüler ve kişisel koruyucu ekipman (PPE) örtülerini içerebilir. ).

Klinik merkezleri tarafından üretilen münferit atıklar, mevcut sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uygun olarak uygun şekilde çıkarılmalı ve toplanmalıdır. Bu, tıbbi atık üreten kişilerin farklı atık türlerini bilmeleri için harika bir rehberdir.

Farklı klinik atık akışları nelerdir?

Clinical Waste Management, ürettiğiniz atığın türüne göre farklı atık toplama seçenekleri sunar. Güvenli bir şekilde imha edebileceğiniz çeşitli tıbbi atık türleri vardır:

Çocuk bezleri, eldivenler ve ıslak mendiller gibi klinik olmayan ve ilaçlarla kontamine olmayan atıklardan ve kontamine olmuş giysilerden.

Aşırı uyuşturucu – Tehlikeli atık ilaçlar (sitotoksik maddeler gibi) ve tehlikeli olmayan ilaçlar.

keskin enkaz – Sitotoksik veya sitostatik ilaçlardan etkilenebilecek tehlikeli lezyonlar

Anatomik çöp – Kimyasal olarak depolanan bulaşıcı atık veya kontamine olmayan tehlikesiz organik atık gibi tehlikeli kabul edilir. Örneğin organlar, vücut parçaları için kan torbaları, kan torbaları.

Bulaşıcı atık Enfeksiyöz atıklar, kimyasal veya ilaç içermeyen tıbbi atıklar (turuncu torbalar) ve tehlikeli tıbbi atıklar (sarı torbalar).

Tehlikeli atık üreten herkesin, tehlikeli atıkların düzgün ve güvenli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için özen gösterme görevi vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmezseniz ağır cezalarla karşı karşıya kalırsınız ve hatta işletmenizin kapatılmasıyla karşı karşıya kalırsınız.

Sağlık ve tıbbi atıkların güvenli yönetimi Sağlık ve tıbbi atıkların güvenli yönetimi Sağlık ve tıbbi atıkların güvenli yönetimi

Sağlık Bakanlığı Yayınları Sağlık Bakanlığı, tıbbi atıkları yöneten her kurum için değerli bir kaynaktır. Tıbbi atık yönetimi ve invaziv, tehlikeli ve tehlikesiz tıbbi atık arasındaki temel ayrım için önemli yönergeler sağlar.

Tıbbi atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasını ihlal ederseniz veya tıbbi atıkları yanlış ve yanlış bir şekilde imha ederseniz, 5000 PS5’e kadar para cezası ve uyarı ile cezalandırılırsınız. Şirketiniz şirketinize empoze edilebilir.

Kontrollü ilaçların imhası
Resim kredisi: Trikon Clinical Waste UK

Klinik atıkların bertarafı

Keskin alet atıkları, iğnelerin yaralanmaya neden olmamasını sağlamak için belirlenmiş kaplar kullanılarak atılmalıdır. Kontamine olan çoğu kesici alet ve diğer tıbbi atık, yüksek sıcaklıkta yakma gerektirir.

Daha sonra 800 ile 1000 derece arasındaki bir sıcaklıkta yakılır, bu da atık hacmini kireç ve kül hacminin %10’una düşürür.

Kül, diğer işlemlerde kullanılmak üzere yükleniciler tarafından geri dönüştürülür ve yeniden kullanılır. Kireç, üçüncü taraf şirketler tarafından da geri dönüştürülebilir. Bu süreçte üretilen buhar ve ısı, elektrik ve ısınma için kullanılır.

Ucuz klinik atık yönetimi

Klinik Atık Yönetimi, şirketinize, ihtiyaçlarınızı karşılayan düzenli atık toplama sürelerinin yanı sıra ürettiğiniz atıkları depolamak için doğru çöp kutuları ve kesici alet kutuları ve torbaları sağlayabilir.

Atıklarınızın güvenli bir şekilde geri dönüştürüleceğini ve bir çöp sahasına gitmeyeceğini bilmenin içiniz rahat olsun.

Atıkları doğru şekilde geri dönüştürün

Üreten işler Bakım evlerinde kontrollü ilaçların imhası Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü (COSHH) düzenlemeleri, hastanelerin atıkların güvenli bir şekilde taşınmasını ve işlenmesini sağlamaları gerektiğini belirtir. Tehlikeli madde depolama ve toplama sistemi, uygun bir imha sistemi kurun ve temiz ve berrak atık kapları kullanın.

Tüm tıbbi atıklar, emniyete alınmadan önce uygun şekilde kapatılmalı ve açık bir şekilde etiketlenmelidir. Hasarı önlemek için kesici aletler güvenli bir çöp kutusuna veya çöp kutusuna yerleştirilmelidir.

Tıbbi atık imha kategorileri

Güvenli imha için bertaraf yöntemlerini belirleyen beş tür tıbbi atık vardır. bunlar:

Grup A – İnsan ve hayvan atığı bandajları, tıbbi atık ve diğer kesici olmayan maddeler, A grubu – bu atık %75 oranında doldurulduktan sonra çıkarılan turuncu bir torbaya konulmalıdır.

B Grubu – Keskin atık, bu atık bir kesici alet kutusu kullanılarak çıkarılmalıdır.

Grup C Kontamine olabilecek patoloji ve klinik araştırma laboratuvarı atıkları.

D Grubu – İlaçlar ve farmasötik ürünler – bu atıklar sıkıca kapatılmalı ve dikkatle taşınmalıdır.

E Grubu – Vücut salgılarını gidermek için kullanılan E Grubu maddeler (A grubunun parçası olmayanlar).

BK Birleşik Krallık’ta, düzenlemelere uyumun olabildiğince basit olmasını sağlamak için bir renk kodlama sistemi vardır. Her biri Birleşik Krallık kontrollü uyuşturucu imhası Çöpler, atık türüne göre farklı renklerde olan çöp kutularına ayrılmalıdır.

Sarı, bir an önce uzaklaştırılması gereken (tehlikeli) zehirli bir kimyasaldır.

Kırmızı – anatomik malzeme (tehlikeli ve tehlikesiz)

Turuncu – bertaraf edilmeden önce (tehlikeli veya tehlikesiz) immobilizasyon için işlenen bulaşıcı bir atıktır.

Boş şişeler, son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar vb. gibi mavi tıbbi atıklar. (tehlikeli değil)

Sarı ve Siyah – (Kaplan Kutusu olarak da bilinir) – Çocuk bezi, ıslak mendil, eldiven gibi bulaşıcı olmayan/tehlikeli sıhhi atıklar (tehlikesiz)

Kontrollü ilaçların imhası
Resim kredisi: Trikon Clinical Waste UK

Atıklarınızı sorumlu ve uygun bir şekilde atıyor musunuz?

Her şey yolunda görünüyor. Bildiğiniz kadarıyla attığınız çöpler uygun şekilde poşetlenip tekerlekli çöp kutularına atılıyor. Her iki haftada bir, atık yönetimi şirketiniz bir minibüsle gelip onu uzaklaştıracak Kontrollü ilaç imhası Kapalı bitti!

İhtiyacın olan her şey gibi görünüyor. Ancak, doğru yapılmazsa, özellikle de çeşitli türde tehlikeli ve tehlikeli atık üreten bir işlemi yönetiyorsanız, pek çok sorunla karşılaşabilirsiniz.

İşte bazı temel sorular.

Kesicilerin uygun şekilde kapatıldığından ve bir torbaya yerleştirildiğinden emin olun, ardından kaba koyun. Tek kullanımlık olan tek kullanımlık keskin aletlerin kullanılması tavsiye edilir.

Mutlu olup olmamamız önemli değil Biyomedikal atıkların bertarafıTüm eylemlerimiz yasalara tabidir.

Bu yasanın temel ilkesi, uygun prosedürlerin yürürlükte olmasını sağlamaktan mülkün sahibi olan kişinin sorumlu olduğunu belirtir. Kendinizden sorumlusunuz.

Benzer bir durum, hijyenin ön planda tutulduğu birçok iş yerinde olduğu gibi bakımevleri veya huzurevleri, doktor muayenehaneleri ve tıbbi atık servisleri, estetik ameliyatlar için de söz konusudur.