Daftar Isi: [Sembunyikan] [Tampilkan]


Bolehkah berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia?

Dalam perkara ini terdapat dua pendapat iaitu yang membenarkan secara mutlak dan yang membenarkan jika ada kemahuan.

Imam Nawawi wombahullah berkata,

لَا عَنْ الْغَيْرِ لَا الْمَيِّتِ ا لَمْ بِهَا

“Tidak sah berkorban untuk orang selain dengan izinnya. Tidak sah berkorban untuk si mati jika dia tidak berwasiat untuk korban.”[1]

Dalil pendapat ini adalah firman Allah ta’ala,

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ لَّا ا

Dan bahawa seorang lelaki tidak mendapat apa-apa selain daripada apa yang telah diusahakannya.” (Surah an-Najm: 39).[2]

Penulis juga menyatakan pendapat yang sama Kifayah Al-AkhyarMuhammad bin ‘Abdul Mu’min Al-Hishni, di mana dia berkata,

لاَ عَنِ الميِّتِ لَى الأَصَحِّ لاَّ يُوْصَى ا

“Tidak boleh berqurban atas nama si mati menurut pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama Syafi’iyah. Dibolehkan hanya apabila ada wasiat.”[3]

Walau bagaimanapun, terdapat pendapat lain yang dipetik dalam Al-Majmu’,

لَوْ لَمْ (وَأَمَّا) التَّضْحِيَةُ الْمَيِّتِ لَقَ الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ ازَهَا لِأَنَّهَا الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ الصَّدَمَ

“Jika seseorang berkorban untuk orang lain tanpa izinnya, maka dia tidak boleh. Adapun berkorban untuk orang yang telah meninggal, Abu Al-Hasan Al-Abbadi menghalalkannya secara mutlak kerana ia adalah sedekah. Malah sedekah bagi orang yang telah wafat adalah sah, bermanfaat baginya, dan pahala dapat sampai kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh ijmak para ulama.”[4]

Di kalangan mazhab Syafi’i sendiri pandangan pertama dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih (ashah) dan diterima pakai oleh majoriti ulama dari mazhab Syafii. Pendapat kedua ialah pendapat jumhur ulama mazhab sebagaimana tersebut di Ensiklopedia Fiqh,

ا الْمَيِّتُ التَّضْحِيَةِ ا لِذَلِكَ ازَ الاِتِّفَاقِ. انَتْ اجِبَةً النَّذْرِ لَى الْوَارِثِ اذُ لِكَ. ا ا لَمْ افَأَرَادَ الْوَارِثُ ال الْحَنَفِيَّةُ الْمَالِكِيَّةُ الْحَنَابِلَةُ لَى ازِ التَّضْحِيَةِ لاَّ الْمَالِكِيَّةَ ازُوا لِكَ الْكَرَاهَةِ الاهَةِ الْكَرَاهَةِ الْكَرَاهَةِ الْكَرَاهَةِ الْكَرَاهَةِ الارِثُ. ا ازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لاَ التَّقَرُّبَ الْمَيِّتِ ا الصَّدَقَةِ الْحَجِّ

“Adapun jika (orang yang meninggal) tidak pernah berwasiat untuk berkurban, maka ahli waris atau orang lain membayar qurban orang yang mati dari hartanya sendiri, kemudian menurut pendapat mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hambali. , boleh. Cuma menurut mazhab Malikiyyah itu boleh, tetapi makruh. Alasan mereka ialah kematian tidak dapat menghalang si mati daripadataqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah seperti dalam sedekah dan haji.”[5]

Suruhanjaya Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’ pernah ditanya soalan, “Bolehkah niat qurban untuk si mati?”

Jawapan ulama Al-Lajnah, “Ulama bersepakat, tetap disyariatkan kerana sisi asalnya termasuk sedekah Jariyah. Maka bolehlah kamu berniat berkorban untuk si mati. Dalil di sebalik ini adalah hadis umum,

ا اتَ اِبْنُ اِنْقَطَعَ لُهُ لاَّ ثَلاَثٍ: جَارِيَةٌ، لْمٌ لَدٌ الِحٌ لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang sentiasa mendoakan ibu bapanya.”[6]

Berkorban atas nama orang yang telah meninggal dunia adalah sebahagian daripada sedekah Jariyah. Di dalamnya terdapat manfaat bagi orang yang berkorban, bagi orang yang mati dan lain-lain.[7]

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

nota kaki:

[1] Minhaj Ath-Thalibin3:333.

[2] Mughni Al-Muhtaj4:390.

[3] Kifayah Al-Akhyar, hlm. 579.

[4] Tengok Al-Majmu’8:406.

[5] Tengok Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah5:106-107.

[6] HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa’i, Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu.

[7] Soalan nombor dua, daripada fatwa nombor 1474, ditandatangani oleh pengerusi Al-Lajnah ketika itu: Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz.

Rujukan:

  1. Al-Mawsu’ah Al-Fiqhiyyah. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
  2. Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’Penerbit Muassasah Al-Amirah Al-‘Anud.
  3. Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar. Cetakan pertama, tahun 1428 H. Muhammad bin ‘Abdul Mu’min Al-Hishniy Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi’i. Penerbit Dar Al-Minhaj.
  4. Minhaj Ath-Thalibin. Cetakan kedua, tahun 1426 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Tahqiq dan Ta’liq: Dr Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Haddad. Penerbit Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah.
  5. Mughni Al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfazh Al-Minhaj. Cetakan keempat, tahun 1431 H. Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbini. Penerbit Dar Al-Ma’rifah.

Direvisi di Solo, 7 Dzulhijjah 1443 H

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Artikel Rumaysho.Com

Source link

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.